Obróbka CNC

Czym jest CNC?

To skrót od pełnej nazwy Computerized Numerical Control oznaczającej komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych. Najogólniej rzecz ujmując są to układy sterowania numerycznego zaopatrzone w mikrokomputery pozwalające na dowolne zaprogramowanie. Odpowiadają za prawidłowe sterowanie graficzne monitora, gdzie wyświetlane są programy NC dane dotyczące narzędzi, informacje o korektach narzędzi istotne przy właściwym wykonaniu skrawania.

Technologia pomocna w obróbce materiałów
Najczęściej komputerowe sterowanie numeryczne wykorzystywane jest przy obróbce wiórowej materiałów. Jest to proces polegający na usuwaniu w postaci wiórów, określonej części materiału. Celem tego działania jest uzyskanie przedmiotu o określonym wymiarze i kształcie oraz właściwościach mechanicznych i stereometrycznych.
W tym obszarze można wyróżnić techniki skrawania materiału przy zastosowaniu pojedynczych lub wielu ostrzy o określonej geometrii. Zalicza się do nich między innymi: toczenie, cięcie, wiercenie, frezowanie, gwintowanie, itp. Istnieją także metody obróbki wykorzystujące niepoliczalną liczbę ostrzy o niezdefiniowanej ich geometrii. Wyróżnić tu można między innymi: szlifowanie, gładzenie, docieranie, polerowanie, itp. Ponadto każda ze wspomnianych technik może być określona jako zgrubna, kształtująca bądź wykańczająca – w zależności od poziomu wymagań jej jakości.
Maszyny sterowane numerycznie

W obróbce CNC najczęściej stosowane są zaawansowane technologicznie maszyny, które umożliwiają wytwarzanie elementów stanowiących części innych maszyn i urządzeń. Składają się z układu nośnego, napędowego, sterowania, pomiaru i nadzoru, uchwytowego i przyrządowego. Współczesne obrabiarki posiadają z reguły zasilanie hydrauliczne napędów i cieczy obróbkowych oraz układy do magazynowania gotowych elementów i usuwania odpadów poprodukcyjnych.
Do najważniejszych cech współczesnych obrabiarek należy zaliczyć:

  • oddzielny napęd oraz układ pomiarowy każdej osi sterowanej numerycznie,
  • napęd przenoszony przy użyciu śrub tocznych,
  • konstrukcję modułową,
  • zautomatyzowany nadzór i diagnostykę,
  • dużą moc,
  • bezstopniową prędkość obrotową i posuwów,
  • kompaktową i zwartą budowę.

MIKRONAR, producent precyzyjnych narzędzi do przeciągania i przepychania, oferuje kompleksowe usługi z zakresu obróbki CNC. Zajmujemy się m.in. frezowaniem, toczeniem, a także regeneracją narzędzi na szlifierkach CNC.