Noże tokarskie kształtowe

Czym są noże tokarskie?

Tradycyjnie stanowią narzędzie skrawające jednoostrzowe wykorzystywane podczas procesu toczenia. Wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju tokarkach. Wszystkie składają się z dwóch części: roboczej (ukształtowanej przez kilka powierzchni) oraz chwytu (przeznaczonego do mocowania narzędzia w imaku).

Geometria ostrza a proces obróbki

Istotnym parametrem, który ma wpływ na proces obróbki, jest geometria ostrza. Kąty przystawienia mają istotny wpływ na trwałość ostrza. Im są mniejsze, tym większy pozostaje kąt naroża, a co za tym idzie mocniejsza jest konstrukcja. Zmniejszenie kątów przystawienia wpływa na zwiększenie czynnej długości krawędzi, a więc wpływają na gładkość obrabianej powierzchni.

Jakie są rodzaje narzędzi?

Podstawowym kryterium podziału jest kategoryzacja ze względu na przeznaczenie.

  • kształtowe – cechuje je liniowy styk krawędzi skrawającej z obrabianą powierzchnią. Noże tokarskie kształtowe posiadają zarys ostrza zgodny z zarysem obrabianego przedmiotu.
  • punktowe – są to narzędzia, które stykają się z kształtowaną powierzchnią punktowo, wierzchołkiem ostrza. Poruszają się po torze wyznaczającym kształt wyznaczonej powierzchni.
  • obwiedniowe – ich kształt wpływa na zarys przedmiotu obrabianego. Ostateczny wygląd przedmiot uzyskuje po obwiedni kolejnych położeń krawędzi skrawającej narzędzia.

Ponadto można wyróżnić w każdym z tych rodzajów tzw. zdzieraki – wykorzystywane do obróbki zgrubnej, odznaczające się masywną budową, oraz wykańczaki – wykorzystywane do dokładnej obróbki.

Oferta naszej narzędziowni obejmuje również specjalistyczne narzędzia do przeciągania i przepychania, a także frezy ślimakowe. Zajmujemy się również obróbką CNC.