Drążenie wgłębne CNC i konwencjonalne

Jest to proces obróbki elektroerozyjnej opierający się na zagłębianiu elektrody kształtowanej w obrabianej części. W wyniku takiego działania obrabiany materiał przyjmuje ten sam kształt co elektroda. Metoda wykorzystywana jest przede wszystkim przy tworzeniu narzędzi celem wykonania form wtryskowych, wykrojników, narzędzi ze stali wysokogatunkowych. Technika ta może być stosowana także przy obróbce spieków i elementów poddanych wcześniej obróbce termicznej i chemicznej.

Zastosowanie tego rodzaju metody pozwala na uproszczenie kształtu elektrod, a także obniżenie materiałochłonności. Ponadto wykorzystywanie techniki drążenia wgłębnego zwiększa komfort pracy, pozwala bowiem znacząco skrócić czas konieczny na ten proces i wykonać otwory o kształcie trudnym do osiągnięcia przy wykorzystaniu standardowych metod. Stosujemy dwie techniki drążenia wgłębnego: CNC i konwencjonalną. Przy sterowaniu numerycznym możliwa jest powtarzalność działań, dzięki pełnej automatyzacji procesu. Rozwiązanie konwencjonalne gwarantuje wydajność drążenia.

Jeśli Państwo zainteresowani są naszą ofertą obróbki CNC, w tym frezowania, toczenia oraz regeneracji narzędzi precyzyjnych, serdecznie zapraszamy do kontaktu!