Przeciągacze

Czym są przeciągacze?

To wieloostrzowe narzędzia skrawające, które służą do przeciągania. Są to specjalistyczne narzędzia wykorzystywane w przeciągarkach. Umożliwiają wykonanie otworów kształtowych, rowków, płaszczyzn oraz bardziej złożonych powierzchni zewnętrznych. Ich ostrza przystosowane są do charakterystycznego trybu pracy. Skrawają kolejno warstwy materiału, przesuwając się względem części obrabianej. Konstrukcyjnie przeciągacze przypominają przepychacze, jednak są od nich nieco dłuższe i szersze.
Do czego służą?

Stanowią integralny element urządzeń przeznaczonych do przeciągania. Jest to jedna z technik stosowana w obróbce wiórowej, gdzie cały naddatek na obróbkę skrawany jest w ciągu jednego przejścia narzędzia. Stosowane są głównie w produkcji wieloseryjnej oraz masowej. Zapewniają wyjątkową dokładność – zgodną z dokumentacją techniczną. Pozwalają na przygotowanie powtarzalnych serii produktów.
Szczególną cechą narzędzia jest gromadzenie wiórów. Zbierane są w rowku wiórowym między kolejnymi ostrzami, co czyni przestrzeń rowka wiórowego zależną od długości przeciąganego otworu. Przez to podobnej zależności ulega odległość między sąsiednimi ostrzami.
Jakie rodzaje narzędzi występują?

Przeciągacze są narzędziami o zróżnicowanych parametrach, dlatego można wyróżnić kilka klasyfikacji.
Ze względu na kształt można wyodrębnić wersje:

  • trzpieniowe,
  • listwowe,
  • płytowe,
  • tarczowe.

Ze względu na budowę można wyróżnić modele:

  • jednolite (ostrze całkowicie wykonane z jednego materiału),
  • łączone w sposób trwały (ostrze wykonane z węglików spiekanych i lutowane do korpusu),
  • składane (z wymiennymi ostrzami).

Ze względu na ruch wykonywany przez narzędzie można wyodrębnić wersje:

  • o ruchu prostoliniowym,
  • o ruchu śrubowym,
  • o ruchu obrotowym.

Narzędziarnia MIKRONAR oprócz przeciągaczy, oferuje również przepychacze kształtowe oraz frezy ślimakowe. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.