Jak wygląda bezpieczeństwo pracy przy obróbce CNC?

cncObróbka CNC jest to technologia wytwarzania precyzyjnych części, przy użyciu maszyny wyposażonej w mikrokomputer, który jest zintegrowany z częścią sterującej tej maszyny. Ta technologia znalazła szerokie zastosowanie w obróbce skrawaniem wiórowej. Proces ten polega na usuwaniu warstwy materiału z przygotówki przy użyciu narzędzia skrawającego. Czynności związane z obróbką przejmuje program. W ten sposób można obrabiać drewno, metal jak i plastik. A jakie należy zachować środki bezpieczeństwa podczas tej pracy?

Zasady bezpieczeństwa

Kwestie bezpieczeństwa dotyczą zarówno operatora jak i maszyny. Należy przestrzegać kilku zasad, aby mieć poczucie bezpieczeństwa podczas procesu obróbki CNC. Do pracy dopuszczany jest tylko pracownik, który posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, przeszedł szkolenie BHP. Musi zapoznać się z instrukcją stanowiskową. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokładnie przyjrzeć się częściom stałym i ruchomym maszyny. To ważny moment, gwarantujący bezpieczeństwo. Wszelkie uchybienia, awarie muszą być zgłaszane przełożonemu lub serwisantom. Pracownik zwraca uwagę również na odpowiednie przygotowanie materiałów przed rozpoczęciem obróbki. Uwaga na rozmiary materiałów. Nie mogą one przekraczać dopuszczalnych rozmiarów. Frezarka CNC musi być pod stały nadzorem. Pracownik nie powinien opuszczać stanowiska przed wyłączeniem maszyny. Kolejna istotną kwestią jest oświetlenie miejsca pracy. Operator musi mieć dobrą widoczność, aby obserwować zachodzące procesy.

Określanie przepisów bezpieczeństwa

Właściciel firmy w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy w firmie przygotowuje karty pracy do poszczególnych stanowisk. Wytyczne mogą się różnić w różnych firmach. Niekiedy jest wymóg ubrania roboczego. Zanim operator zacznie nową pracę musi zapoznać się ze wszystkim wytycznymi dotyczącymi jego stanowiska.