Jaki wpływ na dokładność frezów ślimakowych ma ostrzenie?

frezFrezy ślimakowe to narzędzia frezarskie, stosowane do obróbki metodą obwiedniową kół zębatych, ślimacznic oraz wielowypustów. Szczególnie przydatne są frezy ślimakowe modułowe monolityczne, służące do wykonywania kół zębatych walcowych, charakteryzujących się wysoką dokładnością. Co więcej, frezy ślimakowe stosuje się we wszystkich typach obróbki: zgrubnej, kształtującej i wykończeniowej. Aby prawidłowo spełniały swoją funkcję, muszą być dobrze naostrzone. O tym, jaki wpływ na dokładność frezów ślimakowych ma ostrzenie przeczytasz w naszym wpisie.

Jak eksploatacja frezów ślimakowych wpływa na ich zużycie?

W trakcie pracy frezy ślimakowe zużywają się, głównie ze względu na zastosowane parametry skrawania, parametry geometryczne narzędzia czy stosowanie przesuwu osiowego frezu w trakcie obróbki. Najszybciej we frezach ślimakowych zużywają się wierzchołki zębów zębatki, ze względu na ich bezpośrednią styczność z frezowanym materiałem oraz na największą prędkość skrawania. Co więcej, wierzchołki zębów zębatki wcinają się głęboko w materiał, przez co trudniejsze jest ich smarowanie oraz prawidłowe chłodzenie. Zużyciu ulega również krawędź skrawająca, która poddawana jest działaniu dużych sił skrawania. Na krawędzi często pojawiają się  wykruszenia i starcia, zwłaszcza w górnej części zębatki.

Wpływ ostrzenia na dokładność frezów ślimakowych

Frezy ślimakowe ostrzy się na szlifierkach CNC lub za pomocą ściernicy talerzowej, przy czym stosować należy ściernicę talerzową o zarysie prostoliniowym w przekroju osiowym, co zmieni na korzyść zarys powierzchni natarcia. Zastosowanie ściernicy talerzowej o zarysie prostoliniowym w przekroju osiowym spowoduje większą dokładność procesu ostrzenia oraz uprości jego technologię. Szlifując frez ślimakowy należy pamiętać, aby ostrzyć go zgrubnie, stosując ściernicę gruboziarnistą, a następnie wykończyć tarczą ścierną drobnoziarnistą i niskimi parametrami skrawania, co wpłynie na poprawę dokładności wykonywanych kół zębatych. Należy również docierać powierzchnie skrawające, eliminując szczerbatość krawędzi skrawających, a także stosować ściernice tarczowe jednostronnie stożkowe ostrzone po prostej. Podczas ostrzenia frezów ślimakowych uwagę trzeba zwracać na nieprawidłowy, inny niż zero kąt natarcia niż wypukłość powierzchni natarcia.