Jakie są najpopularniejsze zastosowania szlifierek CNC?

szlifierka cncSzlifierki i inne maszyny CNC – czyli sterowane numerycznie – znajdują bardzo szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża dokładność i precyzja. Wytwarzanie, a w wypadku szlifierek wykańczanie powierzchni przedmiotów o skomplikowanej geometrii także jest możliwe dzięki wspomaganiu maszyn technologiami komputerowymi. Jest to na przykład obróbka stali hartowanych, wyrobów ceramicznych czy metali trudnotopliwych, w tym regeneracja narzędzi wykonanych z tych materiałów.

Szlifierki CNC – precyzja, dokładność i sprawna regeneracja narzędzi

Szlifierki wykorzystywane są często do regeneracji utwardzonych powierzchni różnych przedmiotów, w tym narzędzi, które uległy stępieniu czy uszkodzeniu. Taka regeneracja przy wykorzystaniu maszyny CNC jest łatwiejsza i szybsza, niż przy wykorzystaniu tradycyjnej szlifierki. Nie wymaga konieczności ręcznego nastawiania urządzenia, a programy do obróbki – zawierające dane technologiczne oraz funkcje regulacyjne i sterownicze – mogą być przechowywane w pamięci urządzenia. Pozwala to unikać błędów, które niestety często są spotykane przy obróbce na urządzeniach sterowanych ręczne.

Praca szlifierek CNC jest stale kontrolowana przez komputer sterujący, który nadzoruje zarówno pracę narzędzia, jak i położenie przedmiotu. Sprawdza on też kształt i rozmiary przedmiotu podlegającego obróbce i porównuje je z zaprogramowanymi parametrami. Wieloosiowe maszyny szlifierskie CNC pozwalają na precyzyjną obróbkę szlifierską dzięki możliwości sterowania zarówno osiami prostoliniowymi, jak i osiami obrotowymi. Odpowiednio opracowany program sterujący pozwala na obróbkę elementów o złożonej geometrii.

Wydajność i efektywność pracy na szlifierkach CNC

Uzyskanie wysokiej dokładności wymiarowej i pożądanej gładkości obrabianych powierzchni jest możliwe dzięki zastosowaniu maszyn o odpowiednich parametrach. W procesie regeneracji narzędzi duża precyzja jest bardzo istotna, a szlifierki sterowane numerycznie mogą ją zapewnić szybciej i bardziej efektywnie niż ręczne maszyny szlifierskie. Są też w stanie obrobić większą ilość elementów w jednostce czasu, dzięki swojej wydajności.